BISROS 2016 Contact Information

Symposium Secretariat

Dr. Huajun Zhang, Ms. Wency Ruan, Dr. Cangsong Xiao, Dr. Rong Wang
Department of Cardiovascular Surgery
PLA General Hospital
No.28 Fuxing Road, Beijing 100853, China
Tel: +86-10-68231559
Mobile: : +86-13810014997(Zhang) , +86-15210035659 (Ruan), +86-18811062858 (Xiao), +86-15801371359 (Wang)
Fax: +86-10-88211280
Email: bisrocs301@sina.com